โรงเรียนบ้านสันธาตุ

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านสันธาตุ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาฯ และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันธาตุได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ #วันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยคุณครูคันศิลป์ จุลเลศ 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านสันธาตุได้นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2566 โดยทำความสะอาดบริเวณวัดสันธาตุ ขอขอบคุณคณะครูผู้กำกับลูกเสือลูกเสือเนตรนารีทุกนายที่ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลัง

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านสันธาตุ นำโดยนายเอราวรรณ์ ขัตติวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันธาตุ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ดำเนินการจัด #กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สำนักสงฆ์ฝั่งแดง และวัดบ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา...